Jouw sportcoach voor bedrijven

Iedere werkgever wil in deze tijden toch gezonder, fitter, vitaler en gelukkiger personeel?!

Hoe werkt het?

Wettelijk verplicht

De arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om PMO aan hun werknemers aan te bieden: "De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan. Dit om de risico's, die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken". 

PMO

PMO - Preventief Medisch Onderzoek. Wanneer u als werkgever een PMO check laat uitvoeren werkt u aan een zo gezond mogelijke situatie voor uw werknemers. Het brengt de belangrijkste arbeid-en gezondheidsrisico's in kaart. Ook geeft dit inzicht in de verzuimrisico's en de te voorkomen verzuimkosten.

Plan

Jouw sportcoach analyseert de uitslagen van de PMO's en maakt persoonlijke rapportages voor zowel werknemers als werkgever. Daarnaast volgt een adviesrapport met een fit en vitaal toekomstplan.

Gewoon lekker sporten met je collega’s voor/tijdens of na het werk kan natuurlijk ook!