Privacy

Jscoach heeft als doel u te helpen bij het bereiken/behouden van een duurzame gezonde leefstijl. Als onderdeel van uw begeleidingservaring wilt Jscoach u ervan verzekeren dat we uw privacy respecteren en beschermen. Daarom zorgen we ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Jscoach neemt hiervoor het volgende in acht bij het verwerken van persoonlijke gegevens:
 1. Persoonlijke data wordt verzameld en opgeslagen voor hoofdzakelijk deze redenen:
  1. Het begeleiden van het personal trainingstraject
  2. Het bijhouden van resultaten
  3. Administratieve doeleinden
 2. De gegevens die Jscoach verzameld wordt alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt
 3. Persoonlijke gegevens worden verwijderd als Jscoach deze niet meer nodig heeft
 4. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht
 5. Jscoach zorgt dat uw data wordt beschermd
Hieronder kunt u lezen waarom en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan – en waarvoor Jscoach deze dat gebruikt. U kunt ook nalezen wat uw rechten zijn als betrokkene, zoals het verzoek om je gegevens in te zien. Jouw sportcoach, personal training, voeding & coaching, Oldenzaal, Nederland, is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens waarop deze verklaring van toepassing is.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Afhandelen van uw inschrijving

Om uw inschrijving correct af te handelen hebben we belangrijke gegevens van u nodig. Als u zich inschrijft bij Jscoach, dan stelt u uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, betaalwijze en natuurlijk de dienst waarvoor u zich inschrijft – abonnement duur, prijs per week, uitbreiding, datum start traject. Als u een inschrijving afrondt, dan wordt je betaling verwerkt door Jscoach en kunt u aan de slag met uw trainingstraject. Er komen geen derde bij het afhandelen van uw inschrijvingen. Jscoach doet er alles aan om uw gegevens te beschermen.

Trainingstrajecten

Om u zo goed mogelijk te begeleiden worden er gegevens zoals gewicht, omtrek, bloeddruk en andere test resultaten bijgehouden in de vorm van een vitaliteitstest en resultaten. Deze gegevens komen in een fysieke persoonlijke map die na eindiging van het traject worden verwijderd.

Klantenservice

Mocht u contact opnemen met Jscoach, dan worden er indien nodig persoonlijke gegevens geregistreerd – Naam, adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum. Jscoach heeft toegang tot alle informatie met betrekking tot uw inschrijving, intake, testen en resultaten. Zo kan Jscoach u zo goed mogelijk helpen bij vragen over de inschrijving of het begeleiden van het trainingstraject. Jscoach heeft ook toegang tot eerdere inschrijvingen/trajecten. Dit helpt om u van een betere service te voorzien. Bij het bezoeken van onze website www.jscoach.nl, facebook pagina en instagram streeft Jscoach er continu naar om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. 

Marketing

Jscoach maakt gebruik van uw gegevens om u van relevante marketing te voorzien. Over het algemeen wordt onze marketing in deze vormen onderverdeeld: Maandelijkse mail waarvoor u zich hebt aangemeld gelijktijdig aan het inschrijven van een personal trainings-, duo- en small group-fit trainingstraject. U kunt altijd bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing door een mail te sturen naar: info@jscoach.nl

Wettelijke eisen

Naast de bovengenoemde proces van de verwerking van je persoonlijke gegevens, worden je persoonlijke gegevens gebruikt en opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke eisen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld boekhoudkundige voorschriften.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
 1. Onze uitvoering van de overeenkomst
  1. Afhandeling van uw inschrijving
  2. Resultaten en vitaliteitstesten
 2. Ons rechtmatige belang
  1. Klantenservice
  2. Betere gebruikerservaring
 3. Jouw toestemming
  1. Marketing en begeleiding via e-mail
  2. Website gerelateerde marketing
 4. Onze wettelijke verplichtingen
  1. Wettelijke eisen

Sociale media

Als u Jscoach volgt of online interactie met Jscoach heeft via sociale media platforms van derden, zoals bijvoorbeeld Instagram en Facebook, dan is de informatie die u verstrekt gebonden aan het privacybeleid van deze derden én aan het hier omschreven privacybeleid.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Jscoach bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als het nodig is voor het verrichten van het doel waarvoor deze verzameld zijn, of om te voldoen aan regelgevende eisen zoals boekhoudkundige voorschriften in de landen waarin Jscoach actief is. Indien dit niet langer nodig is, dan worden de gegevens automatisch verwijderd. U kunt altijd uw gegevens aanpassen door een e-mail te sturen naar: info@jscoach.nl. Ook kunt u via deze weg een verzoek indienen om specifieke persoonlijke informatie of al uw persoonlijke gegevens in te zien. Jscoach zal altijd aan dit verzoek gevolg geven, tenzij Jscoach verplicht is om deze informatie door wettelijke redenen te bewaren of om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

Uw rechten

Als consument in de EU vallen uw rechten van persoonlijke gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw rechten als betrokkene hetzelfde zijn in alle EU-landen. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@jscoach.nl. Hieronder kun u meer over uw verschillende rechten lezen:

Toegangsrecht

Een van de belangrijkste rechten is dat u recht hebt op inzage van uw persoonsgegevens die door Jscoach zijn opgeslagen. In dit geval zal Jscoach u voorzien van een kopie van uw persoonlijke gegevens. Recht om vergeten te worden Een ander belangrijk recht in uw relatie met Jscoach is dat u recht hebt om vergeten te worden. Dit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om alle gegevens die Jscoach van u bezit te verwijderen. Het kan zijn dat Jscoach niet alle gegevens kan verwijderen omdat Jscoach verplicht is om bepaalde gegevens op te slaan om te voldoen aan wettelijke eisen. Recht om bezwaar te maken Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, waaronder profilering. Recht op correctie Mocht u van mening zijn dat de gegevens die Jscoach van u bezit onjuist of onvolledig zijn, laat het Jscoach dan weten, dan zal Jscoach ervoor zorgen dat uw gegevens alsnog worden bijgewerkt. Recht op beperking In combinatie met bepaalde andere rechten kunt u ook een verzoek indienen dat Jscoach het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperkt. Dit kan bijvoorbeeld in plaats van een volledige verwijdering of wanneer Jscoach uw bezwaar in behandeling neemt. Recht op dataportabiliteit U kunt een verzoek indienen om de persoonlijke gegevens die u eerder aan Jscoach heeft geleverd door Jscoach te ontvangen. Hierbij stuurt Jscoach u de gegevens in een gestructureerde layout en een algemeen gebruikt bestandstype. Deze gegevens kunnen rechtstreeks naar een specifieke ontvanger worden gestuurd. Klachten Heeft u een klacht over de manier waarop Jscoach uw persoonlijke gegevens verwerkt? Neem dan contact op met Jscoach. U kunt ook een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Privacy – Het verzamelen van persoonsgegevens – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of andere IT-apparatuur kan worden opgeslagen. Dit bestand zorgt ervoor dat uw computer of IP-adres wordt herkend en informatie over de pagina’s die u bezoekt en bepaalde gegevens die u invoert worden verzameld. Als u onze website voor het eerst bezoekt dan ziet u onderin een banner waarin het gebruik van cookies op onze site wordt uitgelegd. Als u niet wilt dat we gebruik maken van cookies, schakel dan de cookies van uw internetbrowser uit. Hou er alleen wel rekening mee dat als u dit doet, er mogelijk diensten en functies zijn die niet meer goed werken. Deze hebben namelijk cookies nodig om de keuzes die u maakt te kunnen onthouden. Cookies worden niet op onze systemen opgeslagen. Daarom kunnen wij cookies die zijn aangemaakt door het bezoeken van een van onze websites niet opvragen of verwijderen. Wel kunt u zelf alle cookies die door Jscoach op uw computer zijn opgeslagen verwijderen en voorkomen dat nieuwe cookies worden aangemaakt.

Cookies verwijderen en voorkomen

Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies in uw internetbrowser te deactiveren, we niet meer de best mogelijke gebruikerservaring op onze website kunnen garanderen. Internet Explorer Zo verwijdert u bestaande cookies: Klik rechts op ‘Extra’ in de menubalk / ‘Internetopties’ / ‘Algemeen’ / ‘Verwijderen’ / selecteer vervolgens ‘Websitegegevens van favorieten behouden’ en ‘Cookies’ / ‘Verwijderen’ / ‘OK’. Zo voorkomt u dat cookies worden opgeslagen: Klik rechts op ‘Extra’ in de menubalk / ‘Internetopties’ / ‘Privacy’ / selecteer vervolgens ‘Geen InPrivate-filtergegevens verzamelen’ / ‘OK’. Mozilla Firefox Zo verwijdert u bestaande cookies: Klik op ‘Extra’ in de menubalk / ‘Opties’ / ‘Privacy’ / ‘Individuele cookies verwijderen’ / ‘Alle cookies verwijderen’. Zo voorkomt u  dat cookies worden opgeslagen: Klik in de menubalk op ‘Extra’ / ‘Opties’ / ‘Privacy’ / en kies voor ‘Bescherm tegen volgen door websites’. Google Chrome Zo verwijdert u bestaande cookies: Klik op het menusymbool rechtsbovenin de menubalk / ‘Extra’ / ‘Browsergegevens verwijderen’/ en kies voor ‘Cache leegmaken’ en ‘Verwijder alle cookies en websitegegevens’ / ‘Browsergegevens verwijderen’. Zo voorkomt u dat cookies worden opgeslagen: Klik op het menusymbool rechtsbovenin de menubalk / ‘Instellingen’ / ‘Geavanceerde instellingen tonen’ / ‘Privacy’ / ‘Instellingen voor inhoud’ / ‘Cookies’ / ‘Cookies automatisch blokkeren’.

Waarom Jscoach gebruik maakt van cookies

Jscoach maakt gebruik van cookies om u een betere website-ervaring te kunnen bieden en om de keuzes die u maakt te onthouden. Jscoach gebruikt ook cookies om de inhoud en functies op onze website continu te kunnen verbeteren. Bovendien gebruiken we cookies om onze marketing zodanig te verbeteren dat het relevant voor u is. Tenslotte worden cookies gebruikt om statistieken over het gebruik van onze website te genereren.

Cookies van derden

Jscoach plaatst zelf first-party cookies als u onze website bezoekt. Third-party cookies zijn cookies van derden die door andere websites worden aangemaakt. Jscoach laat soms content van YouTube zien. YouTube kan daarom cookies plaatsen, inclusief third-party cookies. Hierop heeft Jscoach geen invloed. De identiteit of het doel van deze cookies is niet bekend bij Jscoach. Als u een link van een derde op een Jscoach-website volgt, wees u er dan van bewust dat nieuwe cookies kunnen worden aangemaakt waarop Jscoach geen invloed heeft. In dit geval dient u het cookiebeleid van de betreffende website zelf te bekijken.